Časté dotazy

Časté dotazy ohledně fungování turistické karty

Kde získám Turistickou kartu?
Kartu lze zakoupit v Infocentru v Písku nebo online formou.

Jaké výhody mi karta přinese?
Karta přináší mnoho druhů výhod a slev, šetří vaše peníze a čas. Díky jedinečnému rezervačnímu systému si můžete u mnoha aktivit dopředu rezervovat prohlídky a vstupy a nebudete tak nepříjemně překvapeni z naplnění kapacit.

Jak používat Turistickou kartu?
Turistickou kartu předložíte při vstupu do dané atraktivity u smluvních partnerů a bude vám uznán příslušný benefit. Slevy a benefity jsou uvedeny ve výpisu profilu aktivity na stránkách www.karta.piseckem.cz

Jak postupovat při ztrátě či znehodnocení karty?
Ztrátu či znehodnocení karty je potřeba neprodleně nahlásit provozovateli systému na e-mail: karta@piseckem.cz

Je Turistická karta přenosná?
Turistická karta je nepřenosná, tj. je vázána na konkrétního Návštěvníka, případně na osoby nastavené v rámci Aktivace ve smyslu čl. 2.2.3. Všeobecných obchodních podmínek.

Bod 2.2.3. říká:

Distribuční místo bezprostředně po Aktivaci konkrétní Turistické karty ji předá Návštěvníkovi. V rámci Aktivace konkrétní Turistické karty Distribuční místo nastaví parametry Aktivace a zadá požadované údaje do Portálu, přičemž se jedná zejména o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní kontakt a PSČ místa bydliště Návštěvníka, který je držitelem Turistické karty, Dobu platnosti, počet (i) dospělých, (ii) dětí (včetně věku dětí dovršeného v den Aktivace), (iii) studentů (za studenta se považuje osoba, která je držitelem studentského průkazu (zejména ISIC či jemu obdobné karty), (iv) držitelů průkazů ZTP / ZTP/P a (v) důchodců, pro které lze uplatnit Zvýhodnění.


Po aktivaci karty (v informačním centru) mi nepřišel e-mail s turistickou kartou.
Zkuste zkontrolovat složku spam, stane se, že e-mail zapadne zde. Pokud ani tam e-mail nenajdete, informujte neprodleně vydavatele karty, kerý Vám ji aktivoval.

Mohu navštívit některé atrakce vícekrát?
Turistickou kartu je možné po dobu její platnosti využít na každou atraktivitu pouze jednou.